24%

Chola dal (1 kg)

৳ 76 ৳ 100
1 kg
18%

Moshur Dal [Local] - (1 kg)

৳ 99 ৳ 120
1 kg
18%

Mamiya Dal (1 kg)

৳ 74 ৳ 90
1 kg
11%

Chola Boot (1 kg)

৳ 67 ৳ 75
1 kg
8%

Kheshari Dal (1 kg)

৳ 83 ৳ 90
1 kg
5%

Pran Moshur Daal (1 kg)

৳ 123 ৳ 130
1 kg
2%

Aarong Lentil (1 kg)

৳ 132 ৳ 135
1 kg
2%

Pran Mung Daal (500 gm)

৳ 89 ৳ 90
500 gm
1%

Mug Dal (1 kg)

৳ 131 ৳ 132
1 kg

Moshur Dal [Imported] - (1 kg)

৳ 90
1 kg